مجازات جرائم سایبری در قانون ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی‌است که اخیراً از سوی جرم‌شناسان و حقوق‌دانان، مورد توجه قرار گرفته و هم‌زمان با خلق این محیط و گسترش شبکه‌های بین‌المللی و ارتباطات ماهواره‌ای، نسل سوم جرائم کامپیوتری، تحت عنوان جرائم سایبری( مجازی ) یا جرائم در محیط سایبر، شکل گرفته است. به این ترتیب جرائم اینترنتی را می‌توان مکمل جرائم کامپیوتری دانست. بخصوص اینکه جرائم نسل سوم کامپیوتری که به جرائم در محیط مجازی معروف است، غالباً از طریق این شبکه جهانی به وقوع می‌پیوند. بر همین اساس قانونگذار ایران، در قانون جرائم رایانه‌ای، بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً مورد توجه قرار داده است تا در حدّ امکان، بستر یک سیاست جنایی مشارکتی و فراگیر را برای مقابله با جرائم اینترنتی، فراهم نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Punishment of cybercrime in Iranian law

نویسنده [English]

  • Nasim Rahiq Aksan
Masters of Private Law
چکیده [English]

Cyber ​​or Virtual Environment is a concept that has recently been considered by criminologists and forensic experts and, while creating this environment and expanding international networks and satellite communications, the third generation of cybercrime is known as cybercrime or cybercrime. The cyber environment is formed. As such, cybercrime is a complement to cybercrime. In particular, third-generation computer crime, known as cybercrime, often occurs through this global network. Accordingly, the Iranian lawmaker in cybercrime has emphasized the criminal responsibility of legal entities and has explicitly addressed the criminal responsibility of these individuals for the first time in Iranian law, to the extent possible in the context of a participatory and inclusive criminal policy. Provide cybercrime.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  cybercrime
  • cybercrime