مسئولیت کیفری در حالات مختلف جنون در قانون مجازات اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله، تبیین مسئولیت کیفری در حالات مختلف جنون و تأثیر اختلالات روانی در ارتکاب جرم است. جمع‌آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای، در قالب فیش‌برداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. دراین راستا، جنون و عنصر معنوی جرم و فرایند کیفری مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به مسئولیت کیفری مجانین در قوانین کیفری پرداخته شد و  مسئولیت کیفری مجانین روان‌گسیخته، مجانین مبتلا به اختلالات خلقی، مجانین روان‌دردمندان، مجانین عقب‌ماندگان ذهنی و مصروعین و مجانین مبتلا به دیگر اختلالات روانی، مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد، یکی از مواردی که ممکن است در طول دادرسی کیفری اتفاق افتد، جنون متهم می‌باشد. از آنجایی که جنون یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد می‌شود و اینکه مجنون از درک رفتار عمل ارتکابی خویش ناتوان است، موضوع حائز اهمیت می‌باشد و بسته به مرحله‌ای که در آن جنون عارض می‌شود، تصمیم قضایی متفاوت خواهد بود و موجب صدور قرار موقوفی تعقیب، تأخیر دادرسی، اجرای مجازات و غیره خواهد بود. انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون، از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می‌تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد. امروزه قانون مجازات اسلامی ‌با کشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین، صرفاً جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسئولیت کیفری معرفی نموده‌است. این درحالی است که دستاوردهای علوم پزشکی به ویژه روان‌شناسی و روان‌پزشکی، حاکی از آن است که پاره‌ای از اختلالات روانی، به دلیل سلب قدرت تعلق، درک و اراده از بین برنده مسئولیت کیفری است، عده‌ای از اختلالات، به دلیل تأثیر‌گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درک و اراده، تقلیل‌دهنده مسئولیت کیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درک و اراده فرد، اگرچه سلامت روان او را به مخاطره می‌اندازد؛ ولی تأثیری بر مسئولیت کیفری او ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal responsibility in various forms of insanity in Islamic Penal Code

نویسنده [English]

  • Ismail Eftekhari Ismail Eftekhari
چکیده [English]

The purpose of this article is to explain the criminal responsibility in different states of dementia and the effect of mental disorders on crime. The data collection is in the form of libraries in the form of data capture and analytical descriptive analysis. In this regard, the madness and the spiritual element of the crime and the criminal process were investigated. In addition, the criminal responsibility of the insane in criminal law was discussed and the criminal liability of the mentally retarded, mentally retarded, mentally retarded, mentally retarded, and other mentally retarded. Investigations showed that one of the cases that may occur during criminal proceedings is the accused madness. Since insanity is considered one of the factors responsible for criminal responsibility and insane is unable to understand the behavior of the perpetrator, it is a matter of jurisdiction and, depending on the stage at which the insanity occurs, the judicial decision It will be different and will lead to prosecution, delay, prosecution and so on. Various types of psychiatric disorders other than dementia are among the topics in criminology that can have a significant impact on the criminal responsibility of criminals and sufferers of these disorders and consequently on criminal rights. Nowadays, Islamic Penal Code has introduced insanity (not other mental disorders) as a factor in the elimination of criminal responsibility by invalidating previous laws. While the achievements of the medical sciences, especially psychology and psychiatry, indicate that some of the disorders due to the deprivation of power, the perception and the will to destroy the criminal responsibility, some of the disorders due to the influence and Applying pressure on reasoning, understanding and the will to reduce criminal responsibility, and some for not affecting one's perception and will, although endangering his mental health but not affecting his criminal responsibility.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Criminal responsibility
  • Different states of dementia
  • Mental disorders
  • Crime