حمایت از حقوق اقلیّتها در راستای حفظ صلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

صلح، ردای گرانمایه­ای است که از مهم­ترین اهداف در عرصۀ نظام بین­الملل می­باشد و اگرچه روند تکاملی روابط بین الملل درگرو تحقق یافتن صلح واقعی است و در دستۀ مفاهیم مهم و ارزشمندی که بشر همواره آرزوی تحقق آن را داشته، قرار گرفته است و در همین راستا نظریات اندیشمندانی مانند کانت، دربارۀ صلح پایدار، مقبولیّت بیشتری پیدا کرده است و نظریات ضدجنگ و خلع سلاح در قالب اندیشه­های اید­ه­آلیستی که در صددِ کنترل نظام بین­الملل وجهت­دهی به سیاست­ها و رفتار دولت­ها، در راستای رسیدن به صلح همه جانبه، میان کشورها شکل گرفته است؛ اما درمقابل، نظریات واقع­گرایی که نگاه مثبتی به صلح پایدار در روابط بین­الملل ندارند هم با دلایل شهودی و واقع بینانه­تری، پا به عرصۀ رقابت، گذاشته است که با پیدایش بحران­های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ابعاد توجیه پذیریه این دسته از نظریات، در حال افزایش است. بدیهی است معضلاتی همچون بی­عدالتی، تبعیض و نا امنی، زندگی انسان­ها را بیش از پیش تهدید خواهد کرد؛ آن­چنان که شاید معنای صلح را فقط دردایره المعارف­ها بتوان جستجوکرد. از جمله تلاش­ها در حیطۀ اثبات استقلال ذاتیِ صلح در مجامع بین المللی، می­توان به حمایت حقوق بشری از حفظ حقوق اقلیّت­ها در راستای تأمین امنیّت و صلح پرداخت که از دغدغه­های مهم درگفتمان عدالت حقوقی است تا صلح، بستری برای تحقق سایر حقوق بشریّت قرار گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protecting the rights of minorities to maintain peace

نویسنده [English]

  • shadi eskandari
چکیده [English]

Peace, a glorious cloak that is one of the most important goals in the field of the international system, though the evolutionary process of International relations is looking for the realization of real peace and in the hands of important and valuable concepts that humanity has always wished to achieve.
and in this respect, the views of thinkers such as Kant on sustainable peace have become more acceptable.
And anti-war and disarmament theories in the form of idealistic ideas that seek to control the international system and oriented to the policies and behaviors of governments in order to achieve comprehensive peace among nations, but in on the contrary, realistic theories, which do not have a positive view of lasting peace in international relations, also for intuitive and realistic reasons.
Triple vision has entered the arena of competitiveness with the emergence of economic, cultural and social crises
This set of theories is on the rise. Problems such as injustice, discrimination and insecurity, it will threaten people lives even more so perhaps the meaning of peace can be searched only in the encyclopedia
Kurdish. Human rights advocacy can be advocated, including efforts to prove the intrinsic independence of peace in international communities.
Safeguards the rights of minorities in the interests of security and peace, which are important concerns in the pursuit of legal justice.
It is for peace to be a basis for the realization of other human rights.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • minority rights
  • discrimination
  • peace and security