حقوق بشر در نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این نوشتار، حقوق بشر در نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی اسلامی ر ا تبیین کرده است. اجتماعی شدن سیاست، موجب حضور سیاسی مردم در صحنه می‏شود و مردم را در تکوین حکومت و رهبری سیاست در جامعه، نقش اساسی می‏دهد. این سخن به معنای آن است که سیاست نقش و جهت دلخواه مردم را می‏پذیرد و حکومت نیز مثل ارادۀ مردم است. همچنین حقوق بشر دارای ارزش فطری و طبیعی بوده که تحقق آن جزء آرمان‌های اصیل و بنیادین تمام انبیا، دانشمندان، مصلحان اجتماعی و مبارزان سیاسی شمرده می­شود. حقوقی مانند، حقّ حیات، حقّ امنیّت، حقّ آزادی، حقّ اشتغال، حقّ آموزش، حقّ بهداشت، حقّ برابری در پیشگاه قانون، حقّ دسترسی به محاکم و محاکمه عادلانه، حقّ تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی؛ حقّ برخورداری از فرصت‌ها و امکانات ملّی، از مصادیق بارز حقوق بشری، محسوب می‌گردد. حقوق بشر و دموکراسی، دو مورد از مهمترین مفاهیم چالش برانگیز و بحث آفرین در نظام اندیشۀ سیاسی و حقوق معاصر هستند که امروزه، اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته‌اند. لذا روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گردآوری، اطلاعات توصیفی–تحلیلی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Rights in the Political System Based on Islamic Democracy

نویسندگان [English]

  • علی محسنی
  • سیاحت اسفندیاری
چکیده [English]

This article describes human rights in the political system based on Islamic democracy. The socialization of politics makes the political presence of the people on the stage and plays a central role in the formation of the state and the leadership of politics in society. This means that politics accepts the people's desired role and direction, and that the government is an example of the will of the people. Human rights are also of innate and natural value, and their realization is one of the fundamental ideals of all the prophets, scientists, social reformers, and political fighters. Rights such as the right to life, the right to security, the right to freedom of employment, the right to education, the right to health, the right to equality before the law, the right to free trial, the right to self-determination and political participation; the right to national opportunities, Human rights are a prominent example. Human rights and democracy are two of the most challenging and controversial concepts in contemporary political thought and law that have occupied many minds today. Therefore, the research method is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical method of data collection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Political System
  • Islamic Democracy