نقش تعهّدات ایجابی دولت ها در استقرار صلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دست­یابی به صلح، همواره از آرزو­های دیرین بشر بوده است؛ این مفهوم در طی سالیانِ متمادی، دست­خوش تغییر شده است. تا قبل از تحوّلات اخیر در روابط بین‌المللی، منبعث از نگاه نظامی­که اصطلاحاً نظام وستفالیایی نامیده می‌شود صلح و امنیّت، ناظر بر نبود جنگ و احترام دولت­ها به تمامیّت ارضی و حاکمیت دیگر دولت ها بوده است،؛ اما توسعه حقوق بشر و جهان­شمولی آن، باعث شد که صلح، علاوه بر نبود تهدید­های نظامی، به نبود عوامل­ دیگری ازجمله فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرایم سازمان‌یافته، شیوع بیماری‌های مُسری، مهاجرت‌های بی‌رویّه، محیط‌زیست و نقضِ حقوق بشر، تسرّی یابد که از آن، تحتِ عنوان صلح مثبت، یاد می­شود. با توّجه به نقشِ تأثیرگذار دولت­ها در وجود یا عدم وجود فاکتور­های مذکور، در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بیان شده است که چگونه تعهّدات دولت­ها خصوصاً تعهّدات ایجابی آن­ها در تحقّق صلح جهانی، نقش دارد و اینکه دولت­ها با انجام تعهّدات­شان در برابر کدام حقوق، می­توانند به استقرار صلح و امنیّت بین المللی، کمک کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Governments' Positive Commitments in Peacebuilding

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hossein Khan Kandahari
چکیده [English]

The pursuit of peace has always been one of the long-held aspirations of mankind, a concept that has changed over the years. Until recent developments in international relations, the military view of the so-called Westphalian system of peace and security was concerned with the absence of war and the respect of states for territorial integrity and the sovereignty of other states, but the development of human rights and its universal In addition to the absence of military threats, peace has expanded to include other factors including poverty and hunger, terrorism, trafficking and organized crime, outbreaks of contagious diseases, unauthorized migration, the environment and human rights abuses, which are referred to as positive peace. Given the influential role that governments play in the presence or absence of these factors,
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Positive Commitment
  • Government
  • Peace
  • Human Rights