روش و شیوه سازمان یونسکو در محافظت از صلح بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیّت از دیرباز، جزء دغدغه­های بشریّت بوده است. بر این اساس، جامعه بشری، همواره در تلاش بوده است تا زمینه­های پایداری صلح و امنیّت بین­المللی را فراهم سازد. امروزه، این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیّت بین­المللی به مفهوم واقعی آن، در سایۀ وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی­های بنیادین بشر، شکل می­گیرد. از سویی دیگر، لازمه صلح و امنیّت پایدار در جهان، همکاری و روابط دوستانه میان دولت­ها می­باشد. در همین راستا سازمان ملل متّحدو مؤسّسات تخصصی آن، وظیفۀ حفظ صلح و امنیّت بین المللی را برعهده داشته و بسترهای لازم را برای همکاری میان دولت­ها در زمینه­های گوناگون، فراهم می­نمایند. هر چند در این میان، به موجب منشور سازمان ملل متّحد، شورای امنیّت، طلایه­دار حفاظت از صلح و امنیّت بین­المللی است؛ مؤسّسات تخصصی سازمان ملل متّحد نیز از طریق گسترش روابط و همکاری­های میان دولت ها در حوزه های فعالیت خود، زمینه را برای حفظ و تقویت صلح و امنیّت بین المللی، فراهم می­سازند. در این میان، سازمان آموزشی، علمی­و فرهنگی سازمان ملل متّحد (یونسکو)، از طریق گسترش همکاری­های میان دولت­ها در زمینه­های آموزشی، علمی و فرهنگی فرهنگی و تأکید بر رعایت دموکراسی و حقوق بشر، نقش خود را در حفظ صلح و امنیّت بین­المللی ایفاء می­نماید. بر این اساس، این نوشتار، نقش یونسکو را در حفظ صلح و امنیّت بین المللی، بررسی نموده و راه­کارهای یونسکو را برای دست­یابی به چنین هدفی، تشریح می­نماید. همچنین مقالۀ حاضر، چالش­های فرا روی یونسکو را در حفظ صلح و امنیّت بین­المللی، مورد بحث قرار می­دهد. این مقاله، نتیجه می­گیرد که برای رفع این چالش­ها، دولت­های عضو یونسکو بایستی از منافع سیاسی خود، چشم­پوشی نموده و با گسترش همکاری­ها در حوزه­های آموزشی، علمی و فرهنگی، یونسکو را در ایفای نقش مؤثّرتر در تداوم حفظ صلح و امنیّت بین المللی، یاری دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

UNESCO's Approach to Protecting International Peace

نویسندگان [English]

  • Mohsen Eftekhari
  • Masoumeh Vaziri Hamane (Yegana)
چکیده [English]

Living in peace and security has long been a concern for humanity. On this basis, human society has always strived to provide sustainable peace and international security. Today, there is a belief that international peace and security is, in its true sense, shaped by the existence of democracy and respect for fundamental human rights and freedoms. On the other hand, there is a need for lasting peace and security in the world of cooperation and friendly relations between governments. To this end, the United Nations and its specialized agencies are responsible for maintaining  international peace and security and provide the necessary framework for cooperation between governments in a variety of fields. Although the UN Security Council's charter is a gift for the protection of international peace and security, specialized UN agencies also provide a framework for maintaining relations through cooperation between governments in their fields of activity. And provide international peace and security. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), meanwhile, contributes to the maintenance of peace and security through the expansion of cooperation between governments in educational, scientific and cultural areas and the emphasis on respect for democracy and human rights. International plays. Accordingly, this paper examines the role of UNESCO in maintaining international peace and security and outlines UNESCO's strategies for achieving the targeted fetus. This article also discusses the challenges facing UNESCO in maintaining international peace and security. This paper concludes that to address these challenges, UNESCO member states must abandon their political interests and expand UNESCO's cooperation in educational, scientific and cultural areas to play a more effective role in sustaining international peace and security
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  International Organization
  • United Nations
  • Peace and Reconciliation
  • UNESCO