فلسفه و جایگاه صلح در حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

صلح، از قدیمی­ترین آرمان بشری است و برقراری صلح در جهان، ارتباط مستقیمی با حقوق بشر دارد. از صلح، تعاریف مختلفی به عمل آمده است. یکی از تعاریف رایج آن، این است که صلح، معادل با فقدان جنگ است؛ یعنی زمانی که جنگ نباشد، صلح است. امّا امروزه با دید وسیع­تر و همه­جانبه­تری به موضوع، نگریسته می­شود و آن این­ است­که صلح، به معنای فقدان جنگ نیست؛ بلکه صلح، مفهوم گسترده­تری را در بر می­گیرد که شامل موارد مختلف از جمله امنیّت اقتصادی، امنیّت زیست محیطی، امنیّت اجتماعی و امنیّت سیاسی و نظامی می­شود: بنابراین صلح، یک مفهوم چند بُعدی دارد که در تفسیرهای که اخیراً از منشور ملل متّحد به عمل آمده، حقوق بشر، دارای جایگاهی ویژه­ است. در مقدّمه و اصول منشور ملل متّحد، ارتقاء حقوق بشر، احترام به شأن، منزلت وکرامت انسانی جزء رسالت اصلی همه دولت­ها، ذکر شده است. بنابراین امروزه نقض حقوق بشر در هر جایی می­تواند تهدیدی برای امنیّت و صلح، تلقی شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy and Status of Peace in Human Rights

نویسندگان [English]

  • peyman abbaseyan
  • Samaneh Ismaili
چکیده [English]

 
Peace is one of the oldest human aspirations and the establishment of peace in the world has a direct relation to human rights. There are different definitions of peace. One of its common definitions is that peace is equal to the absence of war, when there is no war. But nowadays, the broader and more comprehensive view is that peace does not mean the absence of war, but rather a broader concept that encompasses a variety of issues including economic security, environmental security, social security and Security becomes political and military: therefore peace has a multidimensional meaning that has a special place in the recent interpretations of the UN Charter. It is mentioned in the Introduction and Principles of the Charter of the United Nations that the Promotion of Human Rights, respect for their dignity, human dignity  are among the central tasks of all governments. Therefore, today human rights abuses can be considered a threat to security and peace everywhere.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of Law
  • Peace
  • Human Rights
  • International Law