هویّت های ملّی و مذهبی ایرانیان و موضوع صلح جهانی

نویسندگان

چکیده

از نظر نویسندگان مقالۀ حاضر، ایجاد روابط مناسب با سایر ملل، به عنوان یکی از ارکان صلح در روابط بین الملل بسیاری از کشورها با ایرانیان و به­دلیل غنای ملّی و مذهبی این مردم، کار آسانی است. با این حال، این موضوع که ایرانیان در سطح بین الملل و به­دلیل ایران هراسیِ تبلیغ شده از سوی رسانه‌های عمدتاً غربی در سال‌های اخیر که آمیخته با داستان سازی‌ها، مبالغه‌ها، و تحریف واقعیّت‌ها است، چهره‌ای عمدتاً منفی پیدا کرده اند؛ این پرسش را مطرح می‌کند که به منظور تغییر این دیدگاه‌های منفی به دیدگاه­های مثبت، جهت هموار ساختن راه برای صلح بیشتر، حداقل در منطقۀ خاورمیانه، چه باید کرد؟ مقالۀ حاضر، به بررسی اجمالی هویّت‌های ملّی و مذهبی ایرانیان در طول تاریخ می‌پردازد تا صلح‌طلبی آن­ها را نشان دهد و نگاه جهانیان را نسبت به مردم این سرزمین، بهبود بخشد. مقالۀ پیش­ ِرو پیشنهاد می­کند که ایرانیان با استفاده از رسانه‌های اجتماعی، برای کاهش ایران هراسی، اقدام کنندو گامی به سوی صلح جهانی، بردارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian national and religious identities and the theme of world peace

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ramezani
  • Farideh Amir Farhangi
چکیده [English]

 
According to the authors of this article, establishing good relations with other nations, as one of the pillars of peace, is effective in the international relations of many countries with the Iranians because of their national and religious richness. However, the question that Iranians internationally propagated by mainstream Western media in recent years mixed with storytelling, exaggeration, and distortion of reality has found a largely negative face; What can be done to change these negative views to positive ones to pave the way for greater peace at least in the Middle East? This article reviews the national and religious identities of Iranians throughout history to show their peace and improve the world view of the people of this land. The article suggests that Iranians use social media to reduce Iran's fears and take a step toward world peace.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-Iranian sentiment
  • National identity
  • Religious identity
  • World peace
  • Social media