کلیدواژه‌ها = حقوق طبیعی
نقد و بررسی چالش‌های نظری «گفتمان حقوق بشر معاصر» با اندیشه‌ی اسلامی

دوره 1، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 49-84

محمدحنیف طاهری؛ حامد جلالی